• 1984 yılında Borsan Elektrik’in kurulması ile temeli atılan Borsan Grup bünyesinde, birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren 14 şirket bulunmaktadır.
  • Grubumuz, modern teknolojisi, iş disiplini, eğitimli ve deneyimli personeli, çağdaş üretim ekipmanları teknolojik gelişmeleri izleyerek ve sürekli kendini geliştirerek hep daha iyiyi sunmayı, en iyi olmayı ve en iyi kalmayı ana hedefi olarak benimsemiştir
  • Haber Medya Grubu, Türkiye’nin en fazla okunan ve en fazla satan 3 bölge gazetesinden biri olan HABER GAZETESİ, Zirvede olan internet sitesi...
  • Borsan’ın kuruluş tarihi olan 1984’ten itibaren kısa sürede pek çok sektörde özellikle Karadeniz Bölgesinde "ilk’’leri gerçekleştirmesi ve adım attığı sektörlerin yıldızı olmasının arkasında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor.
  • Borsan Grup, insana verdiği önemin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmiştir.


Çevre Politikamız

Borsan Grup olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda temel ilkemiz; ‘’sürdürülebilir büyüme’’ ile ekonomik ve sosyal gelişme sağlarken, doğal kaynakları korumak ve çevre üzerinde oluşan olumsuz etkileri en aza indirecek çalışmalar belirlemektir. Bu çerçevede çevre etkilerini göz önüne alarak ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstlenir, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.

• Çevre standartlarımızı yasal düzenlemeler çerçevesinde belirler ve uygularız.

• Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.

• Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştiririz.

• En iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız. Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimi ürün ve hizmetlerin teminini sağlarız.

• Atıkları minimuma indirmek, kirliliği önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak için çalışırız.

• Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlar ve enerji performansımızı sürekli geliştiririz.

• Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve topluma çevre bilincinin oluşması için eğitimler verir ve gelişimlerini sağlarız.


© 2017 Borsan Grup