• 1984 yılında Borsan Elektrik’in kurulması ile temeli atılan Borsan Grup bünyesinde, birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren 14 şirket bulunmaktadır.
  • Grubumuz, modern teknolojisi, iş disiplini, eğitimli ve deneyimli personeli, çağdaş üretim ekipmanları teknolojik gelişmeleri izleyerek ve sürekli kendini geliştirerek hep daha iyiyi sunmayı, en iyi olmayı ve en iyi kalmayı ana hedefi olarak benimsemiştir
  • Haber Medya Grubu, Türkiye’nin en fazla okunan ve en fazla satan 3 bölge gazetesinden biri olan HABER GAZETESİ, Zirvede olan internet sitesi...
  • Borsan’ın kuruluş tarihi olan 1984’ten itibaren kısa sürede pek çok sektörde özellikle Karadeniz Bölgesinde "ilk’’leri gerçekleştirmesi ve adım attığı sektörlerin yıldızı olmasının arkasında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor.
  • Borsan Grup, insana verdiği önemin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmiştir.


İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerimiz

Borsan Grup olarak; hedefimiz çalışanlarımız için daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma koşullarını oluşturmaktır. Bu çerçevede; iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, daha verimli, daha üretken ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması için eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak temel ilkemizdir.

• İş sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm yasa ve mevzuatlara uymaktayız.

• Uygun teknoloji ve güvenli ekipmanlar ile iş güvenliğine uygun üretim süreçlerini gerçekleştirmekteyiz.

• Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almaktayız.

• Değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak süreçleri gözden geçirmekte ve iş yapış şekillerimizi yenilemekteyiz.


© 2017 Borsan Grup