• 1984 yılında Borsan Elektrik’in kurulması ile temeli atılan Borsan Grup bünyesinde, birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren 14 şirket bulunmaktadır.
  • Grubumuz, modern teknolojisi, iş disiplini, eğitimli ve deneyimli personeli, çağdaş üretim ekipmanları teknolojik gelişmeleri izleyerek ve sürekli kendini geliştirerek hep daha iyiyi sunmayı, en iyi olmayı ve en iyi kalmayı ana hedefi olarak benimsemiştir
  • Haber Medya Grubu, Türkiye’nin en fazla okunan ve en fazla satan 3 bölge gazetesinden biri olan HABER GAZETESİ, Zirvede olan internet sitesi...
  • Borsan’ın kuruluş tarihi olan 1984’ten itibaren kısa sürede pek çok sektörde özellikle Karadeniz Bölgesinde "ilk’’leri gerçekleştirmesi ve adım attığı sektörlerin yıldızı olmasının arkasında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor.
  • Borsan Grup, insana verdiği önemin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmiştir.


İş BaşvurusuAçık Pozisyonlar

İnsan Kaynakları Politikamız

Borsan’ın kuruluş tarihi olan 1984’ten itibaren kısa sürede pek çok sektörde özellikle Karadeniz Bölgesinde "ilk’’leri gerçekleştirmesi ve adım attığı sektörlerin yıldızı olmasının arkasında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor.

Borsan Grup olarak benimsenen felsefemizde yola çıktığımız ve vardığımız nokta aynı : ‘ Şirketlerimizin ihtiyacına göre belirlenmiş Stratejik İnsan kaynakları Yönetimi ‘

Borsan İnsan Kaynaklarının dayandığı temel anlayışlar

İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı
Kurumsal Değerlerimizin dayandığı örgüt kültürümüzle her çalışanın değerli olduğunu hissettirmek
Standartlaşmış ve pozisyona uygun seçme ve yerleştirme ile tüm adaylara eşit mesafe anlayışı
Nitelikli iş gücü tarafından seçilen işveren olma

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma Anlayışı
Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratma anlayışı
Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek
Yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sisteminin tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırılması

Organizasyonu Geliştirme Anlayışı
Organizasyonun başarısını sürekli hale getirmek için, insan kaynaklarının, süreçlerin ve sistemlerin sürekli gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandıırlması
Çalışan ve Organizasyon gelişimi için sürekli eğitim politikası
Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma
Katılımcı, paylaşımcı, açık, farklılığa ve yeni fikirlere değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Çalışanların öneri ve taleplerini dikkate almak,
Etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

© 2017 Borsan Grup